Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, optiska fiberkablar från Kina

Återupptagande antidumpningsundersökning

Kommissionen införde 2021 en slutgiltig antidumpningstull på import av optiska fiberkablar med ursprung i Kina. Åtgärderna infördes genom förordning 2021/2011, ändrad genom förordning 2022/72 och rättad genom förordning 2022/469.

Kommissionen återupptar antidumpningsundersökningen då en sökande lagt fram tillräcklig bevisning för att de kinesiska exportpriserna har minskat efter den ursprungliga undersökningsperioden. Minskningen av de kinesiska exportpriserna förefaller ha undergrävt de gällande åtgärdernas avsedda positiva verkan. Minskningen kan inte förklaras av att priset på den viktigaste råvaran minskat eller av att produktmixen ändrats.

Berörd produkt är optiska enkelmods-fiberkablar, bestående av en eller flera individuellt skärmade fibrer, med skyddshölje, med eller utan ingående elektriska. Produkten klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 8544 70 00 (Taric-nummer 8544 70 00 10).

Läs mer i EUT 2022/C467


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000