Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, mononatriumglutamat från Kina

Avslutad partiell interimsöversyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har avslutat en partiell interimsöversyn beträffande import av mononatriumglutamat med ursprung i Kina. Översynen gällde två exporterande tillverkare inom Meihua Group, vilka var Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd och Hebei Meihua

MSG Group Co., Ltd (Taric-tilläggsnummer A883). Kommissionen konstaterade att Meihua Group genomgått en betydande strukturell omorganisation och Taric-tilläggsnummer A883 är inte längre möjligt att tillämpa. Kommissionen har inte heller fastställt en ny individuell antidumpningstullsats utan eventuell export från den nybildade enheten ska omfattas av den tullsats som gäller för ”Alla övriga företag” enligt TAric-tilläggsnummer A999.

Läs mer i förordning 2022/1167


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000