Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, molybdentråd från Malaysia och Kina

Förlängning utvidgade slutgiltiga antidumpningsåtgärder

Efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång förlängs den slutgiltiga antidumpningstullen på import av molybdentråd med ursprung i Kina. Den utvidgade antidumpningstullen på import av viss molybdentråd avsänd från Malaysia oavsett om dess deklarerade ursprung är Malaysia eller inte förlängs samtidigt. Tullsatserna är oförändrade.

Berörd produkt med ursprung i Kina är

  • Molybdentråd innehållande minst 99,95 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 1,35 mm men högst 4,0 mm som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8102 96 00.
  • Molybdentråd innehållande minst 97 viktprocent molybden men mindre än 99,95 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 1,35 mm men högst 4,0 mm, med ursprung i Kina, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8102 96 00 (Taric-nummer 8102 96 00 30).
  • Molybdentråd innehållande minst 97 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 4,0 mm men högst 11,0 mm, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8102 96 00 (Taric-nummer 8102 96 00 20 och 8102 96 00 40).


Samt följande produkt avsänt från Malaysia oavsett om dess deklarerade ursprung är Malaysia eller inte. Molybdentråd innehållande minst 99,95 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 1,35 mm men högst 4,0 mm, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8102 96 00 (Taric-nummer 8102 96 00 11).

Läs mer i förordning 2022/1305Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000