Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, lätt termopapper från Sydkorea

Återupptagande antidumpningundersökning samt registrering av import

Kommissionen återupptar antidumpningsundersökningen avseende kommissionens förordning 2017/763 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av lätt termopapper med ursprung i Sydkorea för den del som rör Hansolkoncernen (Taric-tilläggsnummer C874). Anledningen till återupptagandet av undersökningen är EU-domstolens dom gällande Hansolkoncernen (Hansol Paper Co. Ltd och Hansol Artone Paper Co. Ltd) och ogiltigförklarandet av slutgiltig antidumpningstull införd genom förordning 2017/763 för Hansol. Syftet med undersökningen är att åtgärda de felaktigheter som tribunalen identifierat, och som fastställts av domstolen, och att göra en bedömning av huruvida tillämpningen av reglerna, som klargjorts av tribunalen och domstolen, motiverar ett återinförande av åtgärderna på den ursprungliga nivån eller en reviderad nivå, från och med den dag då den omtvistade förordningen ursprungligen trädde i kraft. De eventuella framtida tullarna fastställs i resultaten av undersökningen.

Berörd produkt är visst lätt termopapper som väger högst 65 g/m² , i rullar med en bredd av minst 20 cm, en rullvikt (inklusive papper) på minst 50 kg och en rulldiameter (inklusive papper) på minst 40 cm (jumborullar), med eller utan en beläggning på ena eller båda sidorna, belagt med ett värmekänsligt ämne på ena eller båda sidorna, och med eller utan toppbeläggning, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 och ex 4823 90 85 (Taric-nummer: 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10, 4823 90 85 20).

Från och med 1 juli 2022 ska importen av lätt termopapper tillverkade av Hansol (Taric-tilläggsnummer C874) registreras under nio månader. Den nuvarande antidumpningstull som gäller för Hansol uppgår till 104,46 euro per ton netto.

Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Läs mer i EUT 2022/C248 och i förordning 2022/1041

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000