Tullverket

2018-08-22

Nyhet

Antidumpning, kisel från Bosnien och Hercegovina och Brasilien

Avslutad antidumpningsförfarande

Den 22 augusti 2018 avslutades, efter beslut av kommissionen, antidumpningsförfarandet gällande import av kisel med ursprung i Bosnien och Hercegovina och Brasilien, med anledning av att klaganden återkallat sitt klagomål.

Läs mer i förordning 2018/1193