Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, kallvalsade platta produkter av stål från Kina och Ryssland

Inledande översyn antidumpningsåtgärd

Kommissionen inleder en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av vissa kallvalsade platta produkter av stål från Kina och Ryssland. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom kommissionens genomförandeförordning 2016/1328, senast ändrad genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2019/1382 .

Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom utsatt tid (se punkt 5.3.3).

Läs mer i EUT 2021/C311


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat