Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, högstyrkegarn av polyestrar från Kina

Inledande partiel interimöversyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en partiell interimsöversyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna som tillämpas på importen av högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Kina. Översynen gäller undersökningen av dumpning med syfte att fastställa dumpningsnivån för de exporterande tillverkarna.

Den produkt som är föremål för denna undersökning är högstyrkegarn av polyestrar, inte i detaljhandelsuppläggningar, inbegripet monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av mindre än 67 decitex (utom sytråd och Z-tvinnat (flertrådigt) garn, avsett för framställning av sytråd, redo för färgning och slutbearbetning, löst lindad om en perforerad plasthylsa). Produkten klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 5402 20 00 (Taric-nummer 5402 2000 10).

De åtgärder som för närvarande är i kraft är den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning 2017/325.

Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Läs mer i EUT 2022/C248Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000