Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, högstyrkegarn av polyestrar från Kina

Nya berörda företag till bilagan efter avslutad undersökning

Den 26 februari 2017 förlängde kommissionen genom förordning 2017/325 antidumpningsåtgärderna på import av högstyrkegarn av polyester med ursprung i Kina. Efter avslutad undersökning gällande ansökningar om status som ny exporterande tillverkare meddelar EU-kommissionen den 24 juni 2022 att följande två företag ska läggas till i den förteckning över exporterande tillverkare i Kina som återfinns i bilagan till förordning 2017/325:

Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd med taric-tilläggsnummer A977 och
Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd med taric-tilläggsnummer A977.

Läs mer i förordning 2022/977 

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000