Tullverket

2018-12-03

Nyhet

Antidumpning, glasfibervävnader med öppna maskor från Indien

Period för antidumpningstullen på glasfibervävnader med öppna maskor utökas

Kommissionen har tidigare beviljat vissa indiska exportörer ett undantag från antidumpningstullen på glasfibervävnader med öppna maskor. Dessa företag har tidigare beviljats undantag från antidumpingtullen från och med den 11 september 2015. Denna period utökas nu till att även omfatta perioden mellan den 21 december 2013 och den 10 september 2015.

Läs mer i förordning (EU) 2018/1711