Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn från Kina och Thailand

Inledande partiell interimsöversyn antidumpningstull

En slutgiltig antidumpningstull infördes 2019 genom förordning 2019/1259 på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn och gjutjärn med sfäroidiserad grafit, förutom kroppar av klämringskopplingar med metriska ISO-gängor DIN 13 och gängade runda kopplingsdosor av aducerat järn utan lock med ursprung i Kina och Thailand. Dessa klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7307 19 10 (Taric-nummer 7307 19 10 10 och 7307 19 10 20).

Kommissionen inledde den 19 november 2022 en partiell interimsöversyn gällande rördelar av aducerat gjutjärn och gjutjärn med sfäroidiserad grafit. Översynen grundar sig på en begäran att inte tillämpa antidumpningstullen på visa rördelar.

Läs mer i EUT 2022/C438


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000