Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, gaffelvagnar från Kina och Thailand

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Berörda parter kan bli hörda inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Den produkt som är föremål för översyn är gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa, dvs. chassin och hydraulik (den som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8427 90 00 (Taric-nummer 8427 90 00 11 och 8427 90 00 19) och ex 8431 20 00 (Taric-nummer 8431 20 00 11 och 8431 20 00 19).

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom förordning 2017/2206 och som utvidgades till att även omfatta import som avsänds från Thailand, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Thailand eller inte, genom rådets förordning 499/2009, och som utvidgades till att även omfatta import av något modifierade gaffelvagnar med ursprung i Kina, genom kommissionens genomförandeförordning 2016/1346.

Läs mer i EUT 2022/C452


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000