Tullverket

2018-07-11

Nyhet

Antidumpning, Ferrokisel (kiseljärn) från Kina och Ryssland

Antidumpningsåtgärderna löper snart ut

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av
Ferrokisel (kiseljärn) med ursprung i Kina och Ryssland den 11 april 2019. (EUT C 243 /2018)

Läs mer i EUT (2018/C 243/04).