Tullverket

2019-03-01

Nyhet

Antidumpning, elektrolytiska mangandioxider från Sydafrika

Antidumpningsåtgärder upphör

Den 1 mars 2019 (vid midnatt) upphör antidumpningsåtgärderna mot importen av elektrolytiska mangandioxider (dvs. mangandioxider som framställts genom en elektrolytisk process) utan efterföljande värmebehandling från Sydafrika. Ingen begäran om översyn har inkommit efter det att kommissionen tillkännagav att giltighetstiden snart löper ut. Varorna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 2820 10 00 (Taric-nummer 2820 10 00 10).

Läs mer i EUT (2019/C 68/08).

Uppdaterad: 2019-03-01