Tullverket

2019-01-18

Nyhet

Antidumpning, elcyklar från Kina

Slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullsåtgärder

Den 18 januari 2019 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av elcyklar med ursprung i Kina. De belopp för vilka säkerhet ställts i form av den provisoriska antidumpningstullen enligt genomförandeförordning 2018/1012 ska tas ut slutgiltigt.

Sammatidigt infördes även slutgiltig utjämningstull på importen av elcyklar med ursprung i Kina. Registrering av import enligt genomförandeförordning 2018/671 om registrering av import av elcyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina ska upphöra. Ingen slutgiltig utjämningstull ska tas ut på den registrerade importen.

Läs mer i förordning 2019/72 och 2019/73