Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, elcyklar från Kina

Återupptagande antidumpnings- och utjämningsundersökning

Kommissionen har återupptagit antidumpningsundersökningen som ledde till antagandet av kommissionens förordning 2019/73 och utjämningsundersökningen som ledde till antagandet av 2019/72 på import av pedalassisterade cyklar med en elektrisk hjälpmotor med ursprung i Kina till den del det rör Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (Taric- tilläggsnummer C383).

Anledningen till återupptagandet av undersökningarna är EU-tribunalens domar i målen T-242/19 och T-243/19 där ovanstående förordningar om slutgiltig antidumpningstull och slutgiltig utjämningstull ogiltigförklaras vad gäller exporterande tillverkaren Giant. Syftet med undersökningarna är att åtgärda de felaktigheter som EU-tribunalen konstaterat i domarna och att göra en bedömning av huruvida tillämpningen av reglerna, såsom de förtydligats av tribunalen, motiverar att åtgärderna återinförs på den ursprungliga nivån eller i förekommande fall på en reviderad nivå från och med den dag då de omtvistade förordningarna ursprungligen trädde i kraft. De eventuella framtida tullarna fastställs i resultaten av undersökningarna.

Berörd produkt är pedalassisterade cyklar med en elektrisk hjälpmotor, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 8711 60 10 och ex 8711 60 90 (Taric-nummer 8711 60 90 10.

Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Läs mer i EUT 2022/C260Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Quality assured

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000