Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, blandningar av karbamid och ammoniumnitrat från Ryssland, Trinidad, Tobago och USA

Införd slutgiltig antidumpningstull fortsätter

En slutgiltig antidumpningstull infördes på import av blandningar av karbamid och ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland, Trinidad och Tobago och USA genom förordning 2019/1688. I maj lämnade en organisation för användare av den berörda produkten information till kommissionen rörande en tillfällig ändring av marknadsförhållandena som inträffat efter införandet av åtgärderna samt ansåg att antidumpningsåtgärderna tillfälligt skulle upphävas.

Efter avslutad översyn meddelar kommissionen att villkoren för att tillfälligt upphäva de slutgiltiga antidumpningstullarna inte är uppfyllda.

Berörd produkt är blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller ammoniak, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 3102 80 00.

Läs mer i förordning 2022/2070

 

 Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000