Tullverket

2018-08-13

Nyhet

Antidumpning, blandningar av karbamid och ammoniumnitrat från Ryssland, Trinidad och Tobago och USA

Inledande undersökning antidumpningsförfarande

Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av blandningar av karbamid och ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland, Trinidad och Tobago och USA.

Kommissionen inleder en undersökning enligt artikel 5 i grundförordningen 2016/1036. Syftet med undersökningen är att fastställa huruvida den undersökta produkten med ursprung i de berörda länderna dumpas och om den dumpade importen har vållat unionsindustrin skada.

Alla berörda parter som önskar deltaga i undersökningen och lämna uppgifter om undersökta varor finner blanketter för deltagandet i bilagorna till i EUT 2018/C284.

Läs mera i EUT 2018/C284 eller på GD TRADEs hemsida (engelska) för denna undersökning.