Tullverket

2018-08-13

Nyhet

Antidumpning, biodiesel från USA

Ändring av antidumpningsförfarande

Ändring av genomförandeförordning 2015/1518 i bilaga 1, om införande av en slutgiltig
antidumpningstull på import av biodiesel med ursprung i USA. Ett nytt företag läggs till i förteckningen över exporterande tillverkare med tilläggsnummer C482, Organic Technologies.

Läs mer i förordning 2018/1121