Tullverket

2018-12-06

Nyhet

Antidumpning, biodiesel från Indonesien

Inledande antisubventionsundersökningar

Den sjätte december 2018 inleddes en antisubventionsundersökning av importen av biodiesel med ursprung i Indonesien. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom sju dagar (se punkt 5.3.2). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Läs mer i EUT 2018/C439