Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, bestruket finpapper från Kina

Inledande översyn antisubventions- och antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av de antisubventions- och -dumpningsåtgärder som tillämpas på importen av visst bestruket finpapper med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antisubventions- och -dumpningstull som infördes genom kommissionens förordning 2017/1187 och 2017/1188.

Den produkt som översynen gäller är bestruket finpapper, det vill säga papper eller papp som är bestruket på ena eller båda sidorna (utom kraftpapper eller kraftpapp), i ark eller rullar, med en vikt av 70 g/m² eller mer men högst 400 g/m² och ljushet på mer än 84 (uppmätt enligt ISO 2470-1) (den produkt som översynen gäller).

Den produkt som översynen gäller omfattar inte följande:

  • Rullar som är lämpliga för användning vid rulloffset. Rullar som är lämpliga för användning vid rulloffset definieras som rullar som, när de provas enligt provningsstandarden ISO 3783:2006 om bestämning av motståndskraft mot plockning – hastighetsmetoden med IGT-provningsanordning (elektrisk modell), ger ett resultat på mindre än 30 N/m uppmätt i papprets tvärriktning och ett resultat på mindre än 50 N/m uppmätt i maskinens riktning.
  • Flerskiktspapper och flerskiktskartong.

Berörd produkt klassificeras för närvarande enligt KN-numren ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 och ex 4810 99 80 (Taric-nummer 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 och 4810 99 80 20).

Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Läs mer i EUT 2022/C248/09 och 2022/C248/10


 

 


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000