Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, aspartam från Kina

Inledande översyn antidumpningsåtgärd

Kommissionen inleder en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av aspartam med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull på import av aspartam med ursprung i Kina som till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång infördes genom kommissionens förordning 2016/1247.

Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom utsatt tid (se punkt 5.3.3).

Läs mer i EUT 2021/C303


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat