Tullverket

2019-01-16

Nyhet

Antidumpning, aluminiumradiatorer från Kina

Antidumpningsåtgärder förlängs

Efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång förlängs antidumpningsåtgärderna på import av aluminiumradiatorer med ursprung i Kina. Tullsatserna är oförändradeoförändrade. Tidigare åtgärder för slutgiltig antidumpningstull återfinns i förordning.

Läs mer i förordning 2019/59