Tullverket

Kategori

Antidumpning, aluminiumhjul från Marocko

Eventuell retroaktiv antidumpningstull

Den 17 november 2021 inledde EU-kommissionen en antidumpningsundersökning av importen av aluminiumhjul till motorfordon enligt KN-nummer 8701–8705, med eller utan tillbehör och med eller utan däck med ursprung i Marocko.

Kommissionen meddelar i EUT att från och med den 18 juni 2022 åläggs tullmyndigheterna att under fyra veckor registrera importen för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpningstull. De eventuella framtida tullarna fastställs enligt resultaten av antidumpningsundersökningen. Berörd produkt som omfattas av registreringen är aluminiumhjul till motorfordon enligt KN-nummer 8701–8705, med eller utan tillbehör och med eller utan däck.

Den berörda produkten klassificeras för närvarande enligt KN-numren ex 8708 70 10 och ex 8708 70 50 (Taricnummer 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 70 50 15 och 8708 70 50 50).

Läs mer i förordning 2022/934
Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000