Tullverket

2017-10-05

Nyhet

Ändringar i valideringen av CED-kontrollintyg

Från den 2 oktober ändras valideringen av CED-intygens identitet i tulldeklarationen i TDS. Du som har flera CED-dokument till en och samma varupost måste därför ange en dokumentkod (C678) för varje CED-dokument.

Kontrollintyget CED utfärdas av Livsmedelsverket i Sverige och motsvarande myndigheter i de andra EU-länderna. Det framgår i villkoren till varje varukod i Tulltaxan om det krävs ett kontrollintyg.

Från den 2 oktober ändras valideringen av kontrollintygens identitet i tulldeklarationen. Ändringen innebär att du som har flera CED-dokument till en och samma varupost måste ange dokumentkoden C678 en gång för varje CED-kontrollintyg.

Koden ska vara 19 tecken lång och indelad på intygets namn, landkod, år och löpnummer med punkt mellan delarna, till exempel CED.SE.2017.0000123 eller CED.DE.2016.0001234. Om du anger flera identiteter eller skriver i något annat format på identiteten till dokumentkod C678 kommer ditt ärende att avvisas.

Läs mer om kontrollintyget CED hos Livsmedelsverket

Uppdaterad: 2017-10-05