Tullverket

Lediga jobb

Tullverket söker handläggare till nationella samordningscentralen

Tullverkets nationella ledningscentral söker nu en handläggare för tjänstgöring på nationella samordningscentralen, (NCC) för myndighetsgemensam gränsövervakning. Tjänsten är placerad på NCC hos Polismyndigheten i Stockholm men tillsätts genom anställning på enheten Ledningscentralen.

Nationella samordningscentralen för myndighetsgemensam gränsövervakning består av medarbetare från Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen. Varje medlemsstat har ett NCC där arbetet genomförs inom ramarna för EUROSUR. NCC:s huvudsakliga uppgift är att upprätthålla den nationella och den europeiska situationsbilden samt fungera som nationell kontaktpunkt i frågor som rör svensk gräns. Det handlar bland annat om legal och illegal migration, rörelser som sker inom territoriet samt internationella brottsnätverk verksamma i Sverige. NCC är en relativt ny verksamhet som konstant är under utveckling, arbetet fortgår i syfte att förbättra verksamheten för att möta såväl nationella behov som de krav som ställs enligt (EU) 2019/1896 om den europeiska gräns- och kustbevakningen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetet på NCC utgör en viktig länk i svensk internationell brottsbekämpning och för förundersöknings- och underrättelseverksamheten som bedrivs vid Tullverket och andra myndigheter. Operatören har mandat att fatta egna operativa beslut och arbetar även nära våra nationella och internationella brottsbekämpande myndigheter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att hantera tullrelaterad information genom att bedöma, bearbeta, koordinera och i flera fall besvara frågor som inkommer till NCC, bland annat via systemet Eurosur. I arbetet ingår även informationsutbyten och samarbeten, nationellt och internationellt att knyta nya kontakter samt stödja utvecklingen av de kontaktpunkter som har etablerats i Tullverket och hos andra myndigheter med ansvar för gränskontroll. Du kommer även att representera verksamheten i internationella sammanhang. Du sammanställer lokal och nationell information om händelser som sker vid svensk gräns, och delar information med Frontex och andra medlemsstater vilket bidrar till den europeiska situationsbilden. Informationen delas också nationellt, till de regionala samordningscentralerna (RCC) och andra relevanta myndigheter.

Exempel på arbetsuppgifter för en operatör:

 • Sammanställa och upprätthålla den nationella situationsbilden.
 • Omvärldsbevaka, genom att ta del av nyhetsinformation.
 • Bidra vid operativa händelser, både i det dagliga arbetet men även vid särskilda händelser.
 • Övervaka flera olika system.
 • Hantera inkomna förfrågningar från medlemsstater, tullmyndigheter och andra myndigheter.
 • Verksamhetsutveckla genom etablering av processer och framtagning av rutiner.
 • Delta i nationell och internationell samverkan.
 • Registrera förväntade händelser i Eurosur.
 • Värdera inkommen information och upptäcka modus och trender.
 • Hantering av direkta operativa informationer/ärenden och förfrågningar.
 • Värdering och systematisering av underrättelseinformation i Tullverkets underrättelsedatabas.
 • Författa skrivelser, frågor och svar på engelska.
 • Sammanställa och kommunicera information i syfte att skapa förutsättningar för vidare handläggning och analysarbete.

Vi söker dig som har:

 • Godkänd gymnasieutbildning.
 • Erfarenhet av myndighetssamverkan.
 • Tullverkets brottsbekämpande grundutbildning (eller motsvarande kunskap inhämtad på annat sätt), alternativt akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
 • Varit anställd i Tullverket i minst tre år.
 • God vana och erfarenhet av arbete i Microsoft Office.
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska och engelska.
 • Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska.
 • Svenskt medborgarskap.

Det är meriterande om du har:

 • Språkutbildning.
 • Underrättelseutbildningar.
 • Brottsutredningsutbildning.
 • Erfarenhet av arbete inom en gränsförvaltande myndighet.
 • Deltagande i internationella insatser eller internationellt arbete.
 • Goda kunskaper i den legala grunden för tullverkets internationella arbete.
 • Erfarenhet av arbete med EUROSUR.
 • Kunskaper i databasanvändande, analysprogram.

Personliga egenskaper

Du måste ha mycket god förmåga att förstå, bedöma och hantera information, detta i kombination med noggrannhet och hög kvalitet. Vara strukturerad och kan arbeta i flera processer samtidigt. Du ska ha förmåga att förstå vilken information som kan bearbetas vidare i den operativa verksamheten. Förmåga att skriva och kvalitetssäkra utgående tullfrågor på engelska. Du måste ha en god förmåga att fatta egna beslut, göra välgrundade avvägningar, prioritera, ta initiativ och arbeta flexibelt.

Vidare har du en god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du har också god samarbetsförmåga och genuint intresse för att utveckla informationsflödet med internationell koppling. Stor vikt läggs vid flexibilitet och vilja att lära nya arbetsuppgifter samt utveckla arbetsmetoder efter verksamhetens behov. Du ska kunna samverka med övriga informationskanaler inom NCC samt med övriga funktioner inom polisen såväl som Tullverket.

Hög social kompetens, professionalism en god representant för Tullverket är en självklarhet. Arbetsuppgifterna ställer krav på hög kvalitetsmedvetenhet och vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och arbetet ställer krav på att du har hög integritet och sekretessmedvetenhet.

Övrigt

Referensnummer: PER 2023-261.

Placeringsort: Stockholm samt Polisens lokaler på Kungsholmen.

Tjänsten är ett tidsbegränsat förordnande under 3 år med möjlighet till förlängning.

Resor förekommer i tjänsten.

Kontorstid, måndag till fredag.

Test av språkkunskaper och lämplighetstest komma att genomföras.

Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.

För mer information och ansökan

Frågor om tjänsten kan lämnas av Jörgen Larsson, 070-203 26 93. Frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Ulf Persson, 040-664 33 21, för Saco-S, Katarina Hernhut, 08-456 52 65.

Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 6 april 2023. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.

 

2023-03-17

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Quality assured

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)