Tullverket

Godkännande för att importera varor tullfritt

För att kunna importera varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid‑19 med tullfrihet måste vissa organisationer först ha blivit godkända av Tullverket som mottagare för tullfri import. Här kan du läsa om vilka organisationer som kan bli godkända och vad som krävs för att bli godkänd.

Under en begränsad tid går det att få befrielse från tull och moms vid import av viss skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. Vissa organisationer behöver vara godkända av Tullverket för att få ta emot sådan utrustning tull- och momsfritt.

Läs mer om tull- och momsfriheten.

Vilka organisationer kan bli godkända?

De organisationer som kan bli godkända är

  • katastrofhjälporganisationer
  • andra välgörenhetsorganisationer
  • filantropiska organisationer.

För att räknas som en katastrofhjälporganisation, välgörenhetsorganisation eller filantropisk organisation ska organisationen bedriva en ideell verksamhet. Organisationen får alltså inte bedriva verksamhet i vinstdrivande syfte. Det får inte heller vara fråga om offentlig verksamhet.


Statliga organ, offentliga organ och andra offentligrättsliga organ såsom myndigheter, regioner, kommuner, länsstyrelser och liknande offentliga organ behöver inte ansöka om tillstånd om godkännande. Det behöver inte heller vissa privata organisationer, till exempel privatägda vård- och omsorgsbolag.

Läs mer om vilka privata organisationer som omfattas här.


Så här ansöker du

Den som är verksamhetsansvarig vid organisationen ska skicka in en ansökan om tillstånd om godkännande för tullfri import till Tullverket med en beskrivning av verksamheten. Till ansökan bifogas styrkande handlingar som organisationens stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tullverket godkänner bara organisationer som lämnar alla nödvändiga garantier och vars räkenskaper gör det möjligt för oss att övervaka verksamheten. Du ska därför i ansökan lämna uppgifter om organisationens bokföringsrutiner och en försäkran om att du är medveten om villkoren för tullfrihet och att organisationen kommer att uppfylla dessa villkor. Ett tillstånd om godkännande som mottagare för tullfri import gäller i tre år från beslutsdagen.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000