Tullverket

Utomeuropeiska länder och territorier (ULT)

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Den 1 januari 2020 började ULT använda systemet med registrerade exportörer, Rex. Detta innebär att det är ursprungsförsäkran som används för att styrka ursprunget och inte som tidigare EUR.1 eller fakturadeklaration.

Det är flera ULT som ännu inte genomfört de åtaganden som behövs för att kunna använda Rex, vilket innebär att de inte kan upprätta några ursprungsintyg alls för sina exportvaror. Den här situationen gäller tills länderna har uppfyllt sina åtaganden och börjat använda Rex-systemet.

Du kan kontrollera vad som gäller för det land eller territorium du importerar från i en förteckning hos EU-kommissionen. I förteckningen finns uppgifter om när olika ULT (OCT på engelska) är klara att använda Rex.

Läs EU-kommissionens förteckning över anslutningen till Rex (på engelska).

Ursprungsregler

Associationsavtalet bilaga VI Pdf, 1001 kB. definition av begreppet "ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete  (ändrad enligt beslut 2019/2196, EUT L 337, 2019).

Kumulation

Associationsavtalets bilaga VI Pdf, 1001 kB. artikel 7-10.

Varuomfattning

Del 3, avd. I. Ordningar för handel med varor Pdf, 167.3 kB.

Ursprungsintyg

Ursprungsförsäkran

Ursprungsförsäkran kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En exportör kan bli registrerad (registrerad exportör, Rex) för att upprätta ursprungsförsäkran oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Länder som inte uppfyllt meddelandeskyldigheten (notifierat).

Värdegränser

Ursprungsförsäkran 10 000 euro – 85 000 SEK       
Resande 1 200 euro – 11 000 SEK
Småpaket 500 euro – 4 600 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

12 månader

Avtal

Associationsavtal Pdf, 1.9 MB., rådets beslut av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (2013/755/EU), EUT L 344, 2013.

Följande länder och territorier omfattas av ULT-avtalet: Aruba (Nederländerna), Curação (Nederländerna), Franska Polynesien (Frankrike), Grönland (Danmark), Nya Kaledonien (Frankrike), Saint Barthélemy (Frankrike), Sint Maarten (Nederländerna), Saint-Pierre-et-Miquelon (Frankrike), Wallis och Futuna (Frankrike), Bonaire, Sint Eustatius och Saba (Nederländerna) samt Franska sydliga och antarktiska länder (Frankrike).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2093 Pdf, 308.2 kB. av den 29 november 2016 om ett undantag vad gäller dagen för tillämpning av systemet med registrerade exportörer på export från de utomeuropeiska länderna och territorierna.
______________            
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)