Tullverket

Turkiet – handelsavtal

Här hittar du de regler som gäller för handel med ursprungsvaror. Du kan se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Ursprungsregler jordbruksprodukter, beslut 3/2006 av Associeringsrådet EG-Turkiet (på engelska)

Ursprungsregler kol och stål, protokoll 1 till avtalet, EUT L 143, 2009

Kumulation

Bilateral kumulation

Diagonal Pem-kumulation i vissa fall

Varuomfattning

Handelsordning för vissa jordbruksprodukter:

Kol- och stålprodukter

Bilaga I

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED samt fakturadeklaration och EUR-MED fakturadeklaration.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta fakturadeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

Värdegränser

6 000 euro–64 000 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

Giltighetstiden är 4 månader.

Avtal

Handelsordning för vissa jordbruksprodukter, beslut 1/1998 av associeringsrådet EG-Turkiet, EGT L 86, 1998

Avtal om handel med kol och stålprodukter, EGT L 227, 1996

______________
EGT Europeiska gemenskapens officiella tidning

EUT Europeiska unionens officiella tidning


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)