Tullverket

Singapore

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Protokoll 1 om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete.

Ändring av protokoll 1

Kumulation

Bilateral kumulation enligt artikel 3.

Varuomfattning

Artikel 2.6 i kapitel 2 samt bilaga 2-A.

Ursprungsintyg

Ursprungsförsäkran

Vid export till Singapore

Systemet med Registrerade exportörer (Rex) krävs för att få upprätta ursprungsförsäkringar över värdegränsen nedan.

Ansökan om Rex

Vid import från Singapore

Ursprungsförsäkran innehåller ett unikt enhetsnummer (Unique Entity Number) och är underskrivna av exportören.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Resande: 1 200 euro – 12 800 SEK
Småpaket: 500 euro – 5 300 SEK

Vid export till Singapore

Ursprungsdeklaration: 6 000 euro – 64 000 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

12 månader

Avtal

Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore, EUT L 294, 2019

Meddelande om ikraftträdande från den 21 november 2019, EUT L 293, 2019
______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)