Tullverket

Mexiko

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Bilaga III till beslut 2/2000 Pdf, 1.5 MB.

Beslut 1/2002 Pdf, 184.9 kB. (arbetsordning för gemensamma kommittén)

Beslut 5/2002 Pdf, 495.2 kB. (bearbetningslistan)

Beslut 1/2004 Pdf, 184.3 kB.

Meddelande till näringsidkare Pdf, 47.4 kB. (EGT C 187, 2000)

Kommissionens rekommendationer vid export till Mexiko Pdf, 34.2 kB.

Kumulation

Bilateral

Varuomfattning

Bilaga till beslut 2/2000 Pdf, 6 MB.

Gemensamma förklaringar Pdf, 24.4 kB.

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling 

Värdegränser

Fakturadeklaration 6 000 euro - 55 000 SEK
Resande 1 200 euro - 11 000 SEK
Småpaket 500 euro - 4 600 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

10 månader

Avtal

Interimsavtal Pdf, 40.5 kB. (EGT L 226, 1998)

Förordning nr 1362/2000 Pdf, 67.9 kB. om genomförande av tullbestämmelser (EGT L 157, 2000) till beslut 2/2000 Pdf, 6.1 MB., (EGT L 245, 2000)

Beslut nr 1/2020 av gemensamma rådet EU–Mexiko om ändring av bilaga I, III och VI till beslut 2/2000 som en följd av Kroatiens anslutning till EU 1 juli 2013.

Förklarande anmärkningar rörande bilaga III Pdf, 33.5 kB. (EGT C 128, 2001) ändringen i (C 40, 2004) är inarbetad.
_______________      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)