Tullverket

Marocko

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Protokoll 4 Pdf, 1.9 MB. om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete (ändrad enligt beslut 1/2011, EUT L 141, 2011)

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C 83, 2007 Pdf, 243.7 kB. och C 231, 2007 Pdf, 22.8 kB.)

Kumulation

EUR-MED där tillämpligt.
Full kumulation med EG, Tunisien, Algeriet

Varuomfattning

Avdelning II Pdf, 145.1 kB.. Fri rörlighet för varor
Bilagor till artiklarna 10-12 Pdf, 311 kB., definitioner och varuomfattning
Protokoll 1-3 Pdf, 258.1 kB. angående import/export av jordbruks- och fiskeriprodukter

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1 eller varucertifikat EUR-MED, fakturadeklaration eller EUR-MED-fakturadeklaration.

Fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

4 månader

Avtal

Europa-Medelhavsavtal Pdf, 2.6 MB., EGT L 70, 2000

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet, EUT L 34, 2019 Pdf, 574.7 kB..

Information om ikraftträdande den 19 juli 2019 av avtalet om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet, EUT L 197, 2019 Pdf, 354 kB..

_______________
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)