Tullverket

Kosovo

Kosovo enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 (1999) underkastat en internationell civil administration genom Förenta nationernas uppdrag i Kosovo (UNMIK)

Ursprungsregler:

Den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung Pdf, 4 MB.om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt arbete

Se protokoll III, Pdf, 709.7 kB.EUT L 71, 2016 för hänvisning till konventionen och övergångsbestämmelser beträffande kumulation.

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler, EUT C 83, 2007 Pdf, 243.7 kB. och C 231, 2007 Pdf, 22.8 kB.). Pdf, 22.8 kB.

Kumulation:

Bilateral kumulation.

EUR-MED kumulation i vissa fall

Västra Balkan diagonal kumulation i vissa fall.

Varuomfattning:

Artikel 20 i avtalet

Rådets förordning (EG) nr 1215/2009, Pdf, 1.5 MB. L328, 2009. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1464, L209, 2017, Pdf, 328.5 kB. innehåller en ändring till 1215/2009. De ensidiga tullmedgivanden som tidigare medgivits Kosovo och som är fördelaktigare än de förmåner som avtalet medger kan tillämpas så länge förordningen (EG) nr 1215/2009 är i kraft.

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklaration samt varucertifikat EUR-MED och EUR-MED-ursprungsdeklaration. Läs om i vilka fall EUR.1 eller ursprungsdeklaration får användas även vid diagonal kumulation i artikel 2 i protokoll III i Stabiliserings- och associationsavtal EU-Kosovo Pdf, 709.7 kB. (EUT L 71, 2016).

Ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

4 månader

Avtal:

Stabiliserings- och associationsavtal EU-Kosovo Pdf, 4.6 MB. (EUT L 71, 2016). Rådets beslut (EU) 2016/342 Pdf, 705.9 kB. av den 12 februari 2016 (EUT L 71, 2016) om ingående på unionens vägnar av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan.
______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000