Tullverket

Israel

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Protokoll 4 Pdf, 1.1 MB. (EUT L 20, 2006 - Beslut 2/2005 av Associeringsrådet EU-Israel)

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C 83, 2007 Pdf, 243.7 kB. och C 231, 2007 Pdf, 22.8 kB.)

Meddelande till importörer, import från Israel (2012/C 232/03), EUT C 232, 2012.

Sedan 2005 ska samtliga ursprungsintyg som utfärdats eller upprättats i Israel innehålla uppgift om postnummer och namn på den stad, by eller industrizon där produktionen som ger urspungsstatus har ägt rum.

Anledningen till detta är att produkter som fått ursprung i de israeliska bosättningarna på Västbanken, i Gaza, i östra Jerusalem och på Golanhöjderna inte är berättigade till förmånsbehandling i EU.

Innan du lämnar in en tulldeklaration för övergång till fri omsättning bör du regelbundet kontrollera de förmånsursprungsintyg som har utfärdats eller upprättats i Israel.

Genom användning av dokumentkoden Y864 i importdeklarationen intygar du att varorna inte har sitt ursprung i en av de israeliska bosättningarna.

Via länken nedan kommer du till kommissionens webbplats där det finns en förteckning över de platser och postnummer som inte medger förmånsbehandling.

Informationen från kommissionen beträffande meddelande 2012/C 232/03 och länk till förteckningen över de platser och postnummer som inte medger förmånsbehandling. Förteckningen finns endast på engelska.

Kumulation

Bilateral kumulation.

Diagonal kumulation enligt protokoll 4

Läs om Pem vid import

Läs om Pem vid export

Varuomfattning

Avdelning II i avtalet Pdf, 183.1 kB.. Fri rörlighet för varor  

Protokoll 1 Pdf, 1.4 MB., import till Gemenskapen av jordbruksprodukter

Protokoll 2 Pdf, 1.7 MB., import till Israel av jordbruksprodukter

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1 eller varucertifikat EUR-MED, fakturadeklaration eller EUR-MED-fakturadeklaration.

Fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

4 månader

Avtal

Europa-Medelhavsavtal, Pdf, 3.8 MB. EGT L 147, 2000
_____________
    
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Tillägg om dokumentkod Y864 i avsnittet om ursprungsregler.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)