Tullverket

Elfenbenskusten

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Protokoll nr 1 Pdf, 5.4 MB. om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete

Kumulation

Avtalet om ekonomiskt partnerskap, protokoll 1, artikel 6-8.

Se meddelande från kommissionen om kumulation med andra västafrikanska länder, andra AKS-stater och de utomeuropeiska länder och territorierna (ULT), EUT C520 2021.

Varuomfattning

Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap artikel 10-13 Pdf, 83.8 kB. och bilaga 1 Pdf, 74.1 kB. och 2 Pdf, 1.2 MB..

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta fakturadeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

Läs mer om ursprungsintyg på sidan Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling.

Värdegränser

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

10 månader

Avtal

Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Elfenbenskusten, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, rådets beslut 2009/156/EG Pdf, 1.8 MB., EUT L 59, 2009.

Avtalet tillämpas provisoriskt från 3 september 2016, EUT L 272, 2016 Pdf, 309.5 kB..

Beslut nr 2/2019 om antagande av protokoll nr 1 EUT L 49, 2020.

Elfenbenskusten omfattas även av Rådets förordning (EU) 2016/1076, EUT L 185, 2016.

_____________

EUT Europeiska unionens officiella tidning      


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Rådets förordning 2016/1076 har lagts till under rubriken "Avtal".

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000