Tullverket

Chile

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Utdrag ur rådets beslut 2002/979/EG, bilaga III, Pdf, 1.7 MB. definitioner av begreppet ursprungsprodukter och bearbetningslista (ändrad enligt EUT L 196, 2017 och L 145, 2019).

Förklarande anmärkningar Pdf, 73.4 kB. till bilaga III, EUT C 321, 2003, reviderade genom C 56, 2005.

Kumulation

Bilateral kumulation

Varuomfattning

Utdrag ur rådets beslut 2002/979/EG, avdelning II i del IV Pdf, 202.7 kB., fri rörlighet för varor

Utdrag ur rådets beslut 2002/979/EG, Chiles förteckning Pdf, 1.4 MB. avseende avskaffande av tullar

Utdrag ur rådets beslut 2002/979/EG, gemenskapens förteckning Pdf, 2.4 MB. avseende avskaffande av tullar

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

10 månader

Avtal

Rådets beslut 2002/979/EG, associationsavtal Pdf, 5.6 MB., EG-Chile, EGT L 352, 2002

Utdrag ur rådets beslut 2002/979/EG, slutakt Pdf, 347.5 kB., EGT L 352, 2002

Provisorisk tillämpning Pdf, 22.3 kB., EGT L 26, 2003
______________
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning   

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)