Tullverket

Framtida tullhantering

Fartygstransport

Fartygs ankomst och i viss mån även varor ska anmälas till Tullverket via den myndighetsgemensamma portalen Maritime Single Window MSW.

Sedan 2016 ska fartyg anmäla sin ankomst via portalen Maritime Single Window (MSW) som administreras av Sjöfartsverket. Från portalen skickas olika uppgifter vidare till rätt myndighet.

Läs mer om fartygsrapportering via MSW.

Vissa anpassningar kvarstår

Det är möjligt att via MSW till viss del lämna uppgifter om varors ankomst, men uppgiftslämningen i MSW inte helt anpassad till den nya tullkodexen. Den är i första hand anpassad till fartygsrapporteringsdirektivet som fanns innan det stod klart hur den nya tullkodexen skulle påverka rapporteringen. Därför kvarstår en del anpassningar att genomföra i MSW för varors ankomst.

Platser för ankomst och tillfällig lagring

Huvudalternativet vid fartygstrafik kommer att vara att anmälan om varornas ankomst i första hand bör göras på en godkänd plats, exempelvis en anläggning för tillfällig lagring. Den godkända platsen för anmälan är densamma som den godkända plats där varorna kommer att vara i tillfällig lagring efter anmälan.

Läs mer om platser för ankomst av varor och tillfällig lagring.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)