Tullverket

Framtida tullhantering

Varors tullstatus

Ett nytt system för digitala bevis för unionsstatus, Pous (Proof of Union Status), kommer att införas tidigast år 2025. Samtidigt införs ett manifest för tulländamål som kommer att kunna användas för varor med tullstatusen unionsvaror som har lastats på ett fartyg i en unionshamn. 

Tills Pous-systemet tas i drift kan du använda följande statusbevis:

  • T2L utfärdat på papper
  • rederiets manifest
  • faktura- eller transportdokument.

Bevisen för varors tullstatus har en begränsad giltighetstid på 90 dagar.

Tänk även på att enligt den nya tullkodexen som började gälla den 1 maj 2016 måste du som har tillstånd till status som godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror (EUACP) behålla kopior av dina utfärdade T2L- och T2LF-dokument i tre år istället för två år.

Tillstånd till att upprätta rederiets manifest efter avgång

Tillstånd till använda rederiets manifestet som statusbevis i de fall manifestet upprättas efter fartygets avgång kommer finnas kvar under en övergångsperiod. När Pous-systemet är på plats i alla medlemsstaterna tas det här tillståndet bort.

Lågvärdesvaror

Unionsvaror med ett värde upp till en viss gräns (15 000 euro) kommer inte att behöva registreras i det kommande Pous-systemet. För dessa lågvärdesvaror kommer faktura- eller transportdokument fortsatt kunna användas som bevis för unionsstatus.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)