Tullverket

Framtida tullhantering

Koder för lågvärdeförsändelser enligt den nya tullagstiftningen

Här hittar du listor över vissa av de koder du ska använda när du deklarerar lågvärdeförsändelser enligt den nya lagstiftningen.

Många dataelement har kodlistor knutna till sig. I de allra flesta fall återfinns dessa koder precis som tidigare i Tulltaxan.

För vissa dataelement har det i och med uppdateringen av lagstiftningen skett förändringar – ibland gäller det innehåll och ibland rör det formatet på koderna. Dessa förändringar återspeglas ännu inte i Tulltaxans kodförteckning, då den är byggd för dagens uppgiftslämning.

I deklarationshandledningen hänvisar vi oftast till Tulltaxan, men där Tulltaxan ännu inte är uppdaterad hänvisar vi i stället till nedanstående kodlistor.

I de fall enbart ett fåtal koder kan förekomma i tulldeklarationen för lågvärdeförsändelser hittar du dessa koder direkt i deklarationshandledningen.

Om du klickar på plustecknet vid respektive dataelement nedan ser du listor över de kodtyper som ska användas i det dataelementet.

Kodlistor

Här hittar du koder som du kan deklarera i vissa dataelement. Övriga koder hittar du i Tulltaxan.

12 01 002 000 Tidigare dokument – Typ

Följande koder är tillämpliga:

Koder till dataelement 12 01 002 000 Tidigare dokument – Typ

Kod

Beskrivning

N235

Containerlista

N270

Lastspecifikation

N271

Packsedel

N325

Proformafaktura

N337

Summarisk deklaration för tillfällig lagring

N355

Summarisk införseldeklaration

N380

Handelsfaktura

N703

Underfraktsedel

N704

Huvudkonossement

N705

Konossement

N714

Underkonossement

N720

CIM-fraktsedel

N722

SMGS-följesedel

N730

Vägtransportfraktsedel

N740

Flygfraktsedel

N741

Huvudflygfraktsedel

N750

Post (inklusive paketpost)

N760

Dokument för multimodal/kombinerad transport

N785

Fraktmanifest

N787

Bordereau

N820

Transitdeklaration ”T”

N821

Deklaration för extern gemenskapstransitering/gemensam transitering T1

N952

TIR Carnet


12 05 002 000 Transportdokument – Typ

Följande koder är tillämpliga:

Koder till dataelement 12 05 002 000 Transportdokument – Typ

Kod

Beskrivning

N235

Containerlista

N271

Packsedel

N703

Underfraktsedel

N704

Huvudkonossement

N705

Konossement

N714

Underkonossement

N720

CIM-fraktsedel

N722

SMGS-följesedel

N730

Vägtransportfraktsedel

N740

Flygfraktsedel

N741

Huvudflygfraktsedel

N750

Post (inklusive paketpost)

N760

Dokument för multimodal/kombinerad transport

N785

Fraktmanifest

N787

Bordereau

N952

TIR-carnet


Excel-fil

Om du behöver informationen på den här sidan samlad i Excel-format kan du ladda ner en sådan fil här. Filen innehåller en komplett hänvisning till samtliga kodlistor för alla dataelement i tulldeklarationen för lågvärdeförsändelser.

Kodlistor för tulldeklaration för lågvärdeförsändelser (version 1.0) Excel, 104.2 kB.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)