Tullverket

EDI – Slutprov för uppgiftslämnare, transiteringssystemet NCTS, fas 4

Innan ditt företag får skicka och ta emot meddelanden för transitering i produktion måste du utföra slutprov i företagstestmiljön. Företaget ska göra slutprov för de meddelanden som avses att användas i produktion.

Systemet för transiteringar håller på att uppdateras. NCTS fas 5 produktionssätts under hösten 2023.

Läs mer på sidan Uppdatering av systemet för transiteringar, NCTS fas 5.

Förutsättningen för ett förenklat testförfarande är att du använder ett EDI-system som genomgått godkända tester. I annat fall ska samtliga slutprov utföras. Förändringar av befintliga samt nya slutprov publiceras på denna sida.

Meddela EDI-testfunktionen när slutproven är utförda med förväntat resultat. Ange

  • företagets organisationsnummer
  • slutprov som avses
  • tull-id
  • systemets namn.

Inskickade slutprov får inte vara äldre än en månad och du måste ha mottagit godkända svarsmeddelanden/ kvittenser för alla transaktioner. I vissa fall behöver även dokument skickas in med post för att slutproven ska bli godkända. Vid kontakt med EDI-testfunktionen ange alltid det ärendenummer (EDI-XXXX) som följer med informationen om företagets registrering.

Kontakta EDI-testfunktionen

När slutproven är godkända får ditt företag ett beslut om godkända tester via mejl och kan efter detta börja skicka och ta emot ärenden, under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda.

Godkända tester

Information

Förteckning över de tullkontor som är behöriga för gemenskapstransitering eller gemensam transitering:

Europeiska kommissionens tullkontorslista

NCTS ärendegång EDI

Exempel på felkoder (2005-02-04)

Uppgifter som ska användas vid tester med eget material version 1.1 Pdf, 130.8 kB. (2021-01-25)

Slutprov

Frivilliga testfall

Frågor eller problem?

Kontakta EDI-testfunktionen

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)