Tullverket

In focus

Brexit – how it affects you as a private individual

If the United Kingdom leaves the EU without there being an approved exit agreement, the United Kingdom will immediately be a country outside the EU. In many ways this will affect you as a private individual, for example when if you travel or shop on the internet.

  • 2019-03-22

    Fortfarande stor risk för en hård brexit

    Enligt den ursprungliga planen skulle Storbritannien lämna EU den 29 mars 2019. Nu har Storbritannien begärt en förlängning av tiden och EU har accepterat en viss förlängning under vissa villkor: Om Storbritannien under nästa vecka (vecka 13) går med på det utträdesavtal som den brittiska regeringen och EU förhandlat fram utsträcks tiden till den 22 maj.
  • 2019-03-15

    Så förbereder du dig för en hård brexit

    Har vi gjort tillräckligt? Har vi tänkt på allt? Det är frågor som du bör ställa dig inför risken att Storbritannien lämnar EU utan avtal den 29 mars. Det brittiska parlamentet har visserligen beslutat att begära en förlängning av tiden, men risken för att Storbritannien lämnar EU utan att det finns ett utträdesavtal är ännu inte undanröjd.