Tullverket

Homepage for private individuals

error

Swedish Customs’ response to the coronavirus

Swedish Customs is closely monitoring developments around the coronavirus and follows the instructions and recommendations of the Public Health Agency of Sweden and other responsible authorities.


In focus

On 31 December 2020, the transition period for the United Kingdom’s withdrawal from the EU ended. This means that the UK is now formally a third country and EU law no longer applies there.


  • Utökade öppettider på klareringsexpeditionen i Norrköping

    Från och med den 1 april utökas öppettiderna på klareringsexpeditionen i Norrköping. De nya öppettiderna är måndag till fredag klockan 08.00–16.00.

  • Kontroll av träemballage i sändningar från Kina, Belarus och Indien

    För att motverka spridning av växtskadegörare ska Jordbruksverket genomföra en kontrollsatsning där de kontrollerar sändningar med träemballage från Kina, Belarus och Indien. Bakgrunden till satsningen är problem med växtskadegörare som angriper träd och som följer med vissa sändningar med träemballage. Kontrollerna kommer att pågå från den 1 mars 2021 fram till den 31 december 2023.