Tullverket

Nyheter för privatpersoner

 • Privatpersoner

  Nya regler för hästägare som ska till Sverige för tävling eller avel

  Från och med 1 september så ska du som ska föra in häst i Sverige ta med dig ställd garanti samt tulldokument. Det innebär att den förenkling som tidigare tillämpats vid tillfällig införsel av hästar för tävling och avel inte längre kommer att vara aktuell.
 • Privatpersoner

  Beloppsgränsen för att handla tullfritt på nätet höjdes den 1 januari 2023

  När du handlar på nätet och din försändelse skickas från ett land utanför EU är det bra att känna till vilken beloppsgräns som gäller – eftersom den avgör om du ska betala tull. Från och med 2023 gäller värdegränsen 1 700 kronor. 
 • Privatpersoner

  Personal som hanterar brev och paket får bryta sekretessen

  En ny postlag som trädde i kraft vid årsskiftet gör det svårare för kriminella att skicka illegala varor i brev och paket.
 • Privatpersoner

  Ändrad hantering av ansökan om ändring och återbetalning för privatpersoner

  Nu finns det en blankett som privatpersoner kan använda för att ansöka om ändring och återbetalning av avgifter.
 • Privatpersoner

  Nytt lagförslag skulle stärka Tullverkets brottsbekämpning

  Regeringens utredare presenterar idag en rad förslag till lagändringar som skulle underlätta och effektivisera Tullverkets kontroller och brottsbekämpande arbete. Förslagen i utredningen innebär att Tullverkets befogenheter skulle öka och bli tydligare för personalen.
 • Privatpersoner

  Tullverket varnar för ny drog i falska xanax-tabletter

  En tidigare okänd opioid har upptäckts i falska läkemedel som beställts från Nederländerna. Tullverket går därför ut med en rikstäckande varning om att drogen kan vara farlig.
 • Privatpersoner

  Träffa oss på Nationella totalförsvarsdagen i Malmö den 18 juni

  Kom och träffa oss på Nationella totalförsvarsdagen i Malmö den 18 juni! Vi finns då på plats på Hullkajen mellan klockan 10-16.
 • Privatpersoner

  Högst utfall hittills i gemensam satsning mot organiserad brottslighet

  Myndigheternas gemensamma arbete mot organiserad brottslighet under 2021 innebar att 448 fängelseår dömdes ut. Det är det högsta antalet sedan satsningen inleddes. Det visar den rapport som överlämnas till regeringen idag.
 • Privatpersoner

  Nytt utseende och ny tullräknare här på tullverket.se

  Har du märkt att den här webbplatsen ser annorlunda ut? Vi har en ny startsida och en ny meny. Vi har även en ny tullräknare som hjälper dig att räkna ut tull, moms och andra avgifter för din vara när du handlar på nätet.
 • Privatpersoner

  Tullverket begär ökat anslag för 2023–2025

  Tullverket är i en expansiv fas med krav på it-utveckling och pågående arbete för att utveckla den operativa verksamheten. I budgetunderlaget för 2023–2025 begär Tullverket därför ökat anslag.
 • Privatpersoner

  Goda resultat och viktigt arbete för framtiden – årsredovisningen för 2021 är klar

  Årsredovisningen för 2021 är beslutad av generaltulldirektör Charlotte Svensson och har lämnats in till Finansdepartementet.
 • Privatpersoner

  Stora beslag av kokain, amfetamin och cannabis 2021

  Förra året beslagtog Tullverket mer kokain och amfetamin än året innan. Mängden beslagtaget kokain ökade från 216 till 261 kilo och mängden amfetamin ökade från 216 till 330 kilo. Totalt 3,2 ton cannabis stoppades förra året – något mindre än rekordbeslagen 2020 men fortfarande mycket i ett historiskt perspektiv. Det visar Tullverkets beslagsstatistik 2021 som också finns tillgänglig på lokal och regional nivå.
 • Privatpersoner

  Årets narkotikasökhund 2021: Orädd och fokuserad – med fullträff på varje arbetspass

  Moss och hans förare Christoffer Carlsson har gjort stora framgångar i kampen mot smugglarna. De finns i post-, kurir- och fraktflödet där de söker bland brev och paket som skickas från världens alla hörn. Moss och Christoffer har under ett års tid, mellan den 1 september 2020 och den sista augusti 2021, medverkat till 213 narkotikabeslag vid 199 beslagstillfällen.
 • Privatpersoner

  Ny gemensam lägesbild om organiserad brottslighet

  Kriminella startar allt oftare företag för att kunna utnyttja de svenska välfärdssystemen. Sammanlagt förlorar staten miljarder årligen till den organiserade brottsligheten. Det visar en ny lägesbild som är framtagen av de 12 myndigheter som ingår i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.
 • Privatpersoner

  Lyckad insats med gemensamma krafter i Helsingborg

  Under tre dagar har flera myndigheter och förvaltningar arbetat i insats Klöver 2 i Helsingborg. Omhändertagna tillgångar som kontanter, bilar, guldsmycken samt viten, sanktionsavgifter och böter summeras till miljonbelopp.
 • Privatpersoner

  Tullverket får nya möjligheter att ingripa mot brott

  Från den 1 augusti kan Tullverket ingripa, utifrån vissa regler, mot alla typer av brott. Ändringar i smugglingslagen gör det möjligt för tulltjänstemän att bland annat ingripa vid misstanke om stöldgods, människohandel och brott mot knivlagen. Lagändringarna påverkar inte Tullverkets uppdrag.
 • Privatpersoner

  Stora beslag av cannabis första halvåret

  Drygt 2,5 ton cannabis beslagtogs av Tullverket första halvåret i år. Det är mer än dubbelt så mycket som motsvarande period 2020, visar ny statistik som presenteras idag. Även mängden beslagtaget kokain och amfetamin ökar. Tullverket har stoppat fler riktigt stora narkotikapartier där det handlar om storskalig smuggling som bedrivs av kriminella nätverk.
 • Privatpersoner

  Utländska periodiska publikationer är inte längre befriade från moms

  Från och med 1 juli behandlas utländska periodiska publikationer som vilken annan vara som helst. Det innebär att dessa inte längre kan bli befriade från moms.
 • Privatpersoner

  Mervärdesskatteändringar den 1 juli

  Den 1 juli 2021 införs möjligheten för e-handelsplattformar att debitera moms av sin kund vid köpet.
 • Privatpersoner

  Välkommen utredning om Tullverkets befogenheter

  Regeringen presenterade idag en utredning som ska se över den lagstiftning som styr Tullverkets arbete. Syftet är att skapa en mer sammanhållen lagstiftning som reglerar Tullverkets befogenheter i arbetet med kontroller och brottsbekämpning.
 • Privatpersoner

  Nytt avtal möjliggör kontroller på Öresundsbron

  Från och med den 1 maj kan Tullverket genomföra kontroller på den svenska sidan av Öresundsbroförbindelsen. Det står klart sedan Sverige och Danmark har kommit överens om ett nytt avtal om gränstullsamarbete på Öresundsbroförbindelsen.
 • Privatpersoner

  ”Nytt lagförslag omöjliggör kampen mot hundsmuggling”

  Smugglingen av hundar eskalerar. Förra året stoppade Tullverket rekordmånga smuggelhundar vid Sveriges gränser och trenden har förvärrats ytterligare de första månaderna i år. Det är en både grym och lukrativ verksamhet, ofta med kopplingar till den organiserade brottsligheten. Förutom lidande för djuren innebär hundsmugglingen att vi riskerar att få in farlig smitta som rabies i Sverige.
 • Privatpersoner

  Mer pengar till Tullverket

  Regeringen föreslår nu extra pengar till Tullverket. För att ytterligare stärka rättskedjan är förslaget att myndigheten får 20 miljoner kronor ytterligare i vårändringsbudgeten.
 • Privatpersoner

  Högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet

  282 åtalade, 145 fängelsedömda och 349 års utdömd fängelsetid – det är några av resultaten som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisar under 2020. Det är den högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet sedan starten 2009 – trots en pandemi.
 • Privatpersoner

  Mervärdesskatteändringar från och med den 1 juli 2021

  Från och med den 1 juli 2021 kan en webbutik registrera sig för att redovisa moms direkt till Skatteverket.
 • Privatpersoner

  Första brexit-fartyget kontrollerades i Göteborgs hamn

  Fem dagar efter att Storbritannien lämnade EU:s tullunion kom på tisdagsmorgonen det första ”brexit-fartyget” till Sverige. Tullverkets personal var på plats i Göteborgs hamn för att genomföra de tullformaliteter som numera gäller för godstransporter från Storbritannien.
 • Privatpersoner

  Nya brottsbekämpnings-befogenheter för Tullverket

  Den 1 december 2020 fick Tullverket nya befogenheter att utreda vissa brott. I smugglingslagen infördes två nya paragrafer om vapensmuggling och smuggling av explosiva varor. Dessutom omfattar smugglingslagen nu även vissa brott mot vapenlagen och lagen om brandfarliga och explosiva varor.
 • Privatpersoner

  Marmor dolde stora mängder cannabis

  Tullverket har avslöjat en omfattande smuggling av cannabisharts. Containrar med marmor från Marocko innehöll över 250 kilo av narkotikan.
 • Privatpersoner

  Årets narkotikasökhund 2020 blev labrador retrievern Harry

  Hundföraren Kim Holm och sökhunden Harry, som jobbar i en gränsskyddsgrupp i Malmö, har fått utmärkelsen Årets narkotikasökhund 2020. Hundekipaget nominerades bland annat för sin förmåga att göra beslag i stökiga miljöer.
 • Privatpersoner

  Den organiserade tullbrottsligheten allt mer avancerad

  Kriminella nätverk kopierar legala affärsmodeller för att minska upptäcktsrisken och maximera vinsterna från smuggling. Smugglingen har blivit mer globaliserad och utförs av nätverk av kriminella aktörer och entreprenörer som köper och säljer brottstjänster på en marknad. Det visar Tullverkets rapport ”Lägesbild organiserad brottlighet 2020”.
 • Privatpersoner

  Över 80 vapen beslagtogs i insatser mot gränsöverskridande brottslighet

  I en stor internationell insats mot gränsöverskridande brottslighet genomförde Polismyndigheten och Tullverket flera tusen kontroller av fordon och individer vid gränsstationer i hela landet. Polismyndigheten i Sverige valde att samtidigt genomföra en nationell insats med fokus på illegala vapen. Totalt beslagtogs 82 vapen, varav 9 automatvapen, och drygt 200 000 tabletter tramadol.
 • Privatpersoner

  Kemikalieskatt på elektronikprodukter även vid distansförsäljning till privatpersoner

  Från och med den 1 oktober 2020 gäller reglerna för kemikalieskatt även vid direktimport till konsument. Det innebär att privatpersoner som köper skattepliktiga varor från en leverantör som yrkesmässigt säljer produkten, ska betala kemikalieskatt.
 • Privatpersoner

  Myndighetsgemensam insats ger statskassan över 6,3 miljoner kronor

  I början på september genomfördes en myndighetsgemensam kontrollinsats, Operation Klöver, i Helsingborg. Operationen var ett initiativ från Polismyndigheten med syfte att komma åt pengar från personer som ägnar sig åt kriminell verksamhet.
 • Privatpersoner

  Ny tullstation i Hån stärker gränsskyddet

  Idag öppnar den nya tullstationen i Hån i Värmland, belägen mellan Töcksfors och den svensk-norska gränsen. Det är Sveriges modernaste tullstation och den kommer att bidra till effektivare kontroll och hantering av varor vid gränsen.
 • Privatpersoner

  Operation Mellerud – kriminellt nätverk slogs ut tack vare effektiv myndighetssamverkan

  Efter fyra år har operation Mellerud nått sitt slut med goda resultat i form av beslag, frihetsberövanden och fängelsestraff. Ett kriminellt nätverk i Malmö har slagits ut tack vare samverkan mellan flera myndigheter. Tullverket har deltagit i insatsen sedan starten 2016.
 • Privatpersoner

  Myndighetsgemensamma samarbetet ger resultat

  Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, där tolv myndigheter ingår, har utvecklats ytterligare under 2019, både inom de operativa insatserna och i de interna arbetsprocesserna. Satsningen har breddats, allt fler myndigheter och andra aktörer ingår i samarbetet. Det visar den rapport som överlämnades till regeringen idag.
 • Privatpersoner

  Tullverket har stängt ännu en ”pop-up-butik” med alkoholförsäljning

  I dag väcks åtal mot en person som har smugglat och sålt alkoholhaltiga drycker av en betydande mängd. Bland annat har cirka 25 000 liter alkohol förts in i landet. Försäljningen har skett i en lagerlokal, inredd som en butik med försäljning av alkohol.
 • Privatpersoner

  Exportförbud för personlig skyddsutrustning

  Just nu är det förbjudet att exportera personlig skyddsutrustning, exempelvis munskydd, som kan användas som skydd mot potentiellt smittsamt material.
 • Privatpersoner

  Tullverket bidrar med skyddsutrustning

  Som ett led i den myndighetssamverkan som görs i det gemensamma arbetet med att hindra smittspridningen i Sverige har vi inventerat Tullverkets skyddsutrustning.
 • Privatpersoner

  Tullverket gjorde stort narkotikabeslag i tillverkat virkesgömsle i trailer

  Idag åtalas två personer för synnerligen grov narkotikasmuggling. Beslaget gjordes i Trelleborg i juni 2019 och värdet* i missbrukarled är strax över 55 miljoner kronor. De misstänkta hade konstruerat särskilda utrymmen för narkotikasmuggling i transportmedlet.
 • Privatpersoner

  Gemensamma åtgärder avgörande mot internationella brottsnätverk

  Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen förstärker bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Idag överlämnades en rapport om myndigheternas gemensamma arbete till regeringen.
 • Privatpersoner

  Tullverkets narkotikabeslag ökade
  med 33 procent under 2019

  Tullverket presenterar idag sin beslagsstatistik för 2019, där man bland annat kan utläsa att närmare 7 500 beslag av narkotika gjordes under 2019. Det är fler narkotikabeslag än myndigheten någonsin har gjort . Det går även att utläsa av statistiken att smugglingen av narkotiska läkemedel har ökat markant samt att mer traditionella droger fortfarande ligger på en hög nivå.
 • Privatpersoner

  Tullverket sätter stopp för
  ”pop-up-butik” med alkohol

  Tullverket har genomfört ett riktat tillslag mot en lagerlokal i Upplands Väsby där man fann cirka 7 000 liter alkohol. Åtal är väckt mot två lettiska medborgare. Den beslagtagna alkoholen motsvarar ett skattebortfall på 1 600 000 kr.
 • Privatpersoner

  Omfattande smuggling av narkotika stoppades

  En kvartett som smugglat stora mängder droger till Sverige har stoppats. Tullverkets utredning visar att de misstänkta har smugglat in droger till ett värde av 9,3 miljoner kronor. Brottsrubriceringen för den misstänkte huvudmannen är synnerligen grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott. De tre andra personerna misstänks för grov narkotikasmuggling. I dag väcks åtal vid Vänersborgs tingsrätt.
 • Privatpersoner

  Tullverket stoppade illegal drogfabrik

  Ett internationellt kriminellt nätverk som importerat, förpackat och sålt droger i södra Sverige har stoppats. Tullverkets utredning visar att nätverket bland annat har smugglat in och sålt den narkotikaklassade läkemedelssubstansen pregabalin till ett värde uppemot 19 miljoner kronor. Fyra personer misstänks för grov narkotikasmuggling, grovt narkotikabrott och förberedelse till synnerligen grovt narkotikabrott. Idag väcks åtal vid Malmö tingsrätt.
 • Privatpersoner

  Omfattande beslag av narkotikaklassade tabletter

  En personbil stoppades och togs ut för kontroll vid färjeterminalen i Karlskrona. Tulltjänstemännen uppfattade chauffören som nervös. I bilen gömdes narkotikaklassade tabletter som beslagtogs. Idag åtalas en man i 35-års åldern vid Karlskrona tingsrätt. Brottsmisstanken är grov narkotikasmuggling.
 • Privatpersoner

  Atte och Josefin prisade för förstklassig nos och smart samarbete

  Hundföraren Josefin Frid och hunden Atte, som jobbar i en gränsskyddsgrupp i Malmö, har fått utmärkelsen Årets narkotikasökhund 2019. Hundekipaget nominerades för sin förmåga att göra beslag på väldigt svårupptäckta dofter i alla flöden.
 • Privatpersoner

  Stora beslag av narkotika och vapen när fem myndigheter samverkade i gemensam kontrolloperation

  Under två veckor i oktober genomförde Tullverket tillsammans med fyra samverkande myndigheter en särskild kontrollinsats mot frekvent smuggling av narkotika, vapen och annan brottslighet i Östra Norrbotten. Tullverket har initierat kontrolloperationen som är en av de största kontrollinsatser som någonsin ägt rum vid gränsen mot Finland i Norrbotten.
 • Privatpersoner

  Omfattande vapenbeslag i internationell insats

  I en stor internationell insats mot illegala vapen och narkotika har Polismyndigheten tillsammans med Tullverket tagit 52 vapen och över 90 000 narkotikaklassade tabletter i beslag.
 • Privatpersoner

  Narkotikaorganisation åtalas – 132 kilo narkotika värt över 112 miljoner kronor

  I dag åtalas femton personer vid Göteborgs tingsrätt, misstänkta för synnerligen grova narkotikasmugglingar och synnerliga grova narkotikabrott. De misstänks för att ha ingått i en organiserad och storskalig verksamhet och med en gemensam brottsplan ha smugglat stora mängder narkotika från Nederländerna till Skandinavien.
 • Privatpersoner

  Smugglade 15 kg cannabis – åtal väcks i dag

  Idag åtalas en man och en kvinna i 20-årsåldern för grov narkotikasmuggling.
  Sammantaget består beslaget av nära 15 kg cannabis som smugglats in via
  postförsändelser.
 • Privatpersoner

  Kungen besökte Tullverket i Malmö

  Den 18 september besökte H.M Konung Carl XVI Gustaf Tullverket i Malmö för att få information om verksamheten. Under en fullmatad dag fick han bekanta sig med arbetet i två av de varuflöden i vilka myndigheten gör allra flest beslag: post- och kurirflödet samt fordonstrafiken över Öresundsbron.
 • Privatpersoner

  26 miljoner piratkopierade artiklar stoppas inom EU

  Under 2018 stoppade tullmyndigheterna inom EU över 26 miljoner piratkopierade artiklar med ett sammanlagt värde av drygt 738 miljoner euro. Det visar en rapport från EU-kommissionen som nyligen presenterats. Den vanligaste produkten som stoppats inom EU är piratkopierade cigaretter och leksaker.
 • Privatpersoner

  Fredrik Holmberg utsedd till vikarierande generaltulldirektör

  Fredrik Holmberg har den 19 september utsetts till vikarierande generaltulldirektör för Tullverket. Vikariatet sträcker sig tills ordinarie gd Charlotte Svensson återträder i tjänst.
 • Privatpersoner

  Så påverkas du av en hård brexit

  SVT följde med Anna-Lena Heinänen, verksamhetschef på Tullverket, under en stickprovskontroll av paket från länder utanför EU – och bad henne förklara hur en privatperson påverkas av en hård brexit.
 • Privatpersoner

  Samverkan bakom spektakulärt narkotikabeslag i Skåne

  Med hjälp av en snabbgående så kallad RIB-båt transporterades det stora narkotikapartiet från Danmark till Ven i Öresund för vidare färd mot det svenska fastlandet. Men efter en snabb och intensiv myndighetssamverkan stoppades smugglingen i Landskrona hamn. I nästa vecka inleds rättegången vid Lunds tingsrätt.
 • Privatpersoner

  Bra att veta inför semesterresan

  Om du ska ut och resa i sommar är det några saker som är viktiga att ha koll på. När du reser med vissa varor eller om du vill ta med dig varor hem till Sverige gäller olika regler. Se till att du har koll på alla punkter i vår lista inför semesterresan.
 • Privatpersoner

  Tillslag mot misstänkt langningscentral i Sundsvall

  Tidigt på tisdagsmorgonen slog Tullverket till i Sundsvall. Tre personer – två män och en kvinna – greps och anhölls, misstänkta för att under en längre tid ha smugglat alkohol som sålts vidare till minderåriga. Över 900 liter alkohol togs samtidigt i beslag.
 • Privatpersoner

  Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra – Totalförsvarsövning 2020

  Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.
 • Privatpersoner

  Fler än 1000 personer åtalade i gemensam satsning

  Resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet förbättrades kraftigt under 2018. Bland annat utdömdes nästan dubbelt så många fängelseår i tingsrätt jämfört med 2017. Beloppet för beslutade skattehöjningar var 145 miljoner kronor, det högsta under de senaste fem åren.
 • Privatpersoner

  Så här kan du påverkas om det blir en hård brexit

  Du som handlar på nätet från Storbritannien eller planerar att resa från Storbritannien till Sverige behöver tänka på några saker. Vi har tagit fram två korta filmer som hjälper dig.
 • Privatpersoner

  Tullverket begär resurser för att rekrytera 500 medarbetare

  I dag överlämnar Charlotte Svensson, Tullverkets generaltulldirektör, myndighetens budgetunderlag till regeringen. Tullverket begär totalt 480 miljoner kronor för åren 2020–2022 för att kunna rekrytera ytterligare 500 medarbetare.
 • Privatpersoner

  Så mycket beslagtog Tullverket 2018

  Tullverket beslagtog mer kokain och heroin än man gjort på väldigt många år, däremot minskade beslagen av flera andra narkotikatyper i omfattning. Det är några av de saker som framgår av Tullverkets beslagsstatistik för 2018 som presenteras idag.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)