Tullverket

Allmänt om att skicka eller ta emot en gåva

Om du tar emot en gåva som skickas från ett annat land gäller olika regler beroende på varifrån gåvan kommer, hur mycket den är värd och vad den innehåller.

En gåva är något som skickas mellan två privatpersoner, som är för privat bruk och som skickas vid enstaka tillfällen.

Olika regler för olika länder

Om du ska skicka en gåva till ett annat land, tänk på att olika länder har olika nationella regler. Du bör ta reda på vilka regler som gäller för den eller de varor som du tänker ge bort i det landet du ska skicka gåvan till.

För mer information kan du vända dig till mottagarlandets tullmyndighet eller ambassad.

Varor med särskilda regler

Tänk på att det är särskilda regler som gäller för gåvor som innehåller alkohol, tobak, parfym, vapen och farliga föremål, läkemedel, vissa livsmedel eller djur. Om du tar emot dessa varor kan du behöva tillstånd från en annan myndighet.

Läs mer om varor med särskilda regler.

Ta emot en gåva från ett annat EU-land

Du behöver inte betala några avgifter för att ta emot en gåva från ett annat EU-land.

En gåva på nätet räknas inte som en gåva i tullen

När du näthandlar och varan skickas från ett land utanför EU direkt till mottagaren räknas det aldrig som en gåva eftersom avsändaren är ett företag. En gåva kan bara skickas från en privatperson till en annan privatperson. Om du näthandlar och skickar gåvan direkt till mottagaren räknas gåvan som en vara.

Exempel

Kalle i Jönköping vill beställa en vas från Kina för att skicka direkt hem till sin faster i Borås till hennes födelsedag. Även fast vasen är en gåva från Kalle till fastern räknas den inte som en gåva i tullen. På grund av att avsändaren är ett företag, som skickar vasen direkt till fastern, blir det en vanlig förtullning med avgifter.

Läs mer om vad du ska tänka på när du näthandlar.

Ta emot en gåva från ett land utanför EU

Du kan i vissa fall ta emot en gåva från ett land utanför EU utan att behöva betala tull, moms och eventuellt andra skatter. Det är ofta företaget som transporterar din vara (till exempel Postnord eller en speditör) som gör tulldeklarationen. Som underlag använder de fakturor och andra handlingar som följer med paketet.

Det här gäller om

 • gåvor skickas vid enstaka tillfällen (inte regelbundet)
 • gåvan skickas från en privatperson till en annan privatperson (inte från ett företag till en privatperson)
 • gåvan är för privat bruk
 • gåvan skickas utan någon som helst betalning av mottagaren.

Gåva värd 1 600 kronor eller mindre

Om värdet på ditt gåvopaket är 1 600 kronor eller mindre kan du ansöka om tull- och skattefrihet enligt bestämmelserna för lågvärdeförsändelser. Du ansöker genom att ange förfarandekod C07 i fält 37 (andra delfältet).

Men tänk på att om ditt paket innehåller alkoholhaltiga produkter, tobak och tobaksvaror, parfymer och luktvatten så är det andra regler som gäller, eftersom du endast kan få tullfrihet för en viss mängd av dessa varor och endast upp till värdegränsen 500 kr. Se vilka varor och vilken mängd det gäller i artikel 27 nedan. Tänk på att i värdegränsen 500 kronor ingår eventuella andra gåvor som finns i paketet.

Artikel 27 i förordning (EG) nr 1186/2009

Befrielsen enligt artikel 25.1 ska per försändelse begränsas till nedan angivna kvantiteter för respektive vara:

a) Tobaksvaror:

 • 50 cigaretter
 • 25 cigariller (cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck)
 • 10 cigarrer
 • 50 gram röktobak
 • ett proportionellt urval av dessa olika produkter.

b) Alkohol och alkoholhaltiga drycker:

 • destillerade drycker och spritdrycker med en alkoholhalt av mer än 22
  volymprocent samt odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av 80
  volymprocent eller mer: 1 liter
 • destillerade drycker, spritdrycker och aperitifer på vin- eller alkoholbas, tafia, saké eller liknande drycker med en alkoholhalt av högst 22 volymprocent
 • mousserande viner och starkviner: 1 liter, eller ett proportionellt urval av dessa olika produkter
 • icke-mousserande viner: 2 liter.

c) Parfym och luktvatten:

 • parfym: 50 gram
 • luktvatten: 0,25 liter.

Det blir aldrig skattefrihet för alkoholhaltiga produkter eller tobaksvaror, däremot beviljas skattefrihet för övriga varor i paketet som du får tullfrihet för.

Paket med gåvor värda över 1600 kr

Om du tar emot ett paket med ett värde över 1 600 kronor som innehåller flera separata gåvor till dig, behöver du inte betala någon tull eller skatt för de av artiklarna vars sammanlagda värde är 500 kronor eller mindre, om du ansöker om tull- och skattefrihet enligt bestämmelserna för gåvoförsändelser. Du ansöker genom att ange förfarandekod C08 i fält 37 (andra delfältet).

Exempel 1

Berit som är bosatt i USA skickar ett paket till sin syster Barbro i Sverige. Paketet innehåller flera gåvor till systern. Berit har specificerat värdet på gåvorna.

 • jeans värda 400 kronor
 • skjorta värd 550 kronor
 • glasvas värd 700 kronor.

Jeansen till Barbro blir avgiftsfria eftersom de ligger inom värdegränsen på 500 kr. Däremot ska tull och skatt betalas för skjortan och glasvasen som har ett sammanlagt värde av 1 250 kronor.

 • På värdet 1 250 kronor tar vi ut schablontull på 2,5 procent vilket motsvarar 31 kronor.
 • Moms med 25 procent beräknas på 1 250 kronor plus 31 kronor vilket blir 320 kronor.
 • Totalt belopp att betala blir 351 kronor (31 plus 320 kronor).

Exempel 2

Greta som är bosatt i Norge skickar ett paket till sin dotter Matilda i Sverige. Paketet innehåller flera gåvor till dottern. Greta har specificerat värdet på gåvorna.

 • lusekofta värd 1 300 kronor
 • ett par stickade vantar värda 250 kr
 • mössa värd 200 kr.

Vantarna och mössan till dottern blir avgiftsfria eftersom deras sammanlagda värde ligger inom värdegränsen på 500 kr.

Däremot ska tull och skatt betalas för lusekoftan enligt följande:

 • På värdet 1 300 kronor tar vi ut schablontull på 2,5 procent vilket motsvarar 32 kronor.
 • Moms med 25 procent beräknas på 1 300 kronor plus 32 kronor vilket blir 333 kronor.
 • Totalt belopp att betala blir 365 kronor (32 plus 333 kronor).

Läs om varor med särskilda regler, bland annat tull- eller skattefria varor.


Gåva värd mer än 1 600 och högst 7 000 kronor

Om värdet på din gåva är mer än 1 600 och högst 7 000 kronor använder företaget som fraktar gåvan en schablonsats för att räkna ut tullen. Schablontullsatsen är 2,5 procent av gåvans värde. Du ska även betala moms.

Gåva värd mer än 7 000 kronor

Om värdet på gåvan är mer än 7 000 kronor ska du betala tull för gåvan. Tullsatsen beror på vad för slags vara gåvan är och kan vara mellan 0 och 20 procent av gåvans värde. Du ska även betala moms. Du betalar tull och moms till det företag som fraktar din gåva.

Det kan tillkomma andra avgifter

Beroende på vilket företag som transporterar din vara kan du också behöva betala en administrationsavgift eller en tulldeklarationsavgift.

Läs mer om vilka andra avgifter du kan behöva betala.

Har du fått betala för mycket eller för lite?

Om du anser att du har betalat för hög eller för låg tullavgift eller moms kan du få beslutet om tull och andra avgifter ändrat. Tullverket kan ändra beslutet om du ansöker om ändring inom tre år från den dag då du fick veta hur mycket du skulle betala.

Du ansöker genom att skriva ett brev eller e-postmeddelande till Tullverket och berätta vad du anser är fel. Följande uppgifter behöver vara med:

 • tull-id (den kombination av två eller tre bokstäver och sju eller åtta siffror som du hittar på fakturan från transportföretaget som har fraktat din vara)
 • dina bankuppgifter (kontoinnehavare, bank, clearingnummer och kontonummer).

Bifoga även ett kontoutdrag (från ditt bankkonto eller från Paypal) som visar summan du har betalat.

Skicka brevet eller e-postmeddelandet till:

E-postadress: omprovning@tullverket.se

Postadress:

Tullverket
Box 12 854
112 98 Stockholm


Ska du skicka paket med livsmedel?

Det kan krävas tillstånd från Jordbruksverket för vissa livsmedel som skickas till Sverige.

Läs mer hos Jordbruksverket om vad som gäller för olika livsmedel.

Saknar du ditt paket?

Om du saknar ditt paket ska du vända dig till det företag som har fraktat dina varor. Det kan vara Postnord eller en speditör.

Saknar du ditt paket?

Uppdaterad: 2019-09-20


4000