Tullverket

Resa med läkemedel

När du tar med dig läkemedel till Sverige för privat bruk gäller olika regler beroende på om du tar med dig läkemedlet från ett land inom EU eller från ett land utanför EU.

Ett preparat som är klassat som läkemedel i Sverige lyder under svensk lag oavsett om det klassas som läkemedel eller inte i ett annat land.

Läkemedelsverkets regler gäller

Det är Läkemedelverket som reglerar vad som gäller när du ska resa med läkemedel och sprutor, både till och från Sverige. Tullverket kontrollerar vid gränsen att Läkemedelsverkets regler följs. 

Läs mer hos Läkemedelsverket om reglerna för att resa med läkemedel . 

Som resande får du föra in läkemedel i Sverige under förutsättning att de är avsedda för medicinskt ändamål och ditt privata bruk. Handlar det om receptbelagda läkemedel kan du styrka det genom att till exempel visa upp skriftligt intyg från läkare eller annan godkänd förskrivare. Ett alternativ är att läkemedlet är försett med apoteksetikett där det står namnet på dig och den läkare eller annan godkänd förskrivare som förskrivit läkemedlet.

På motsvarande sätt får du ta med läkemedel som förskrivits av veterinär till ditt djur – om du reser med ditt djur.

Du får inte ta med hur mycket läkemedel som helst. Kommer du från ett annat EES-land får du föra med dig högst ett års förbrukning, kommer du från ett land utanför EES är gränsen istället tre månaders förbrukning. I EES ingår samtliga EU-länder samt Island, Norge och Liechtenstein.

Reser du från Sverige är det viktigt att veta att reglerna skiljer sig åt från land till land – även inom EU. Kontakta landets ambassad om du är osäker.

Narkotiska läkemedel, och vissa dopningsklassade läkemedel, kräver särskilda intyg och får bara medtas i begränsade mängder.

Läkemedel som ska användas vid internationella idrottsevenemang.

Betala avgifter

Du som köper läkemedel i ett annat EU-land behöver inte betala tull, moms och eventuellt andra skatter för läkemedlen.

Du som reser från ett land utanför EU med kommersiellt flyg eller färja får ta med dig varor till ett värde av 4 300 kronor utan att behöva betala tull, moms och eventuellt andra skatter. Du som reser från ett land utanför EU på annat sätt får ta med dig varor till ett värde av 3 000 kronor utan att behöva betala tull, moms och eventuellt andra skatter. I de här beloppen ingår alla varor du köper under din resa, förutom alkohol och tobak. Tänk på att du måste transportera läkemedlen personligen.

Om värdet på dina varor överstiger de belopp som du får transportera tull-, moms- och skattefritt behöver du anmäla det till Tullverket. Du gör en anmälan vid gränsen till Sverige där du också betalar eventuell tull, moms och eventuellt andra skatter.

Frågor och svar

Läs vanliga frågor och svar om att resa med läkemedel.

Uppdaterad: 2017-07-27Captcha *