Tullverket

Tobak på nätet

Här kan du läsa om vilka regler som gäller när du beställer tobak.

Att beställa tobak innebär något av följande:

  1. beställa tobak via en webbplats
  2. du inte själv transporterar (eller bär) tobaken
  3. en vän eller bekant tar med sig tobak till dig från en resa

Från ett annat EU-land

Från ett annat EU-land får du beställa tobak för ditt eller din familjs privata bruk.

Din familj är de närmaste anhöriga som du delar hushåll med (till exempel partner, make eller sambo). Tullverket hänvisar till en dom från Hovrätten i Skåne och Blekinge från den 20 april 2006 (mål nummer B2328-04). I avsaknad av dom från Högsta domstolen betraktas den som prejudicerande.

Betala tobaksskatt

När du beställer tobak från ett annat EU-land via internet eller genom en vän eller bekant ska du betala svensk tobaksskatt.

Om du inte har betalat svensk tobaksskatt för tobaken till Skatteverket innan den transporteras till Sverige kan Tullverket omhänderta tobaken och inleda en skatteutredning. När Tullverket omhändertar tobak kontaktar alltid samtliga mottagare via brev.

Läs om hur du ska gå till väga när du beställer tobak från ett annat EU-land hos Skatteverket .

Från ett land utanför EU

Betala tull, moms och tobaksskatt

För all tobak som du beställer från ett land utanför EU måste du betala tull, moms och svensk tobaksskatt.

  1. Cigaretter – tull 57,6 % och skatt 154 öre/styck
  2. Cigarrer – tull 26 % och skatt 136 öre/styck
  3. Röktobak – tull 74,9 % och skatt 1 884 kr/kg
  4. Snus – tull 41,6 % och skatt 442 kr/kg

Momsen är 25 %.

Det är företaget som transporterar tobaken som räknar ut avgifterna och skickar en faktura till dig.

Saknar du ditt paket?

 

Från ett annat EU-land

Från ett land utanför EU

Hur mycket tobak får jag beställa?

För ditt eller din familjs privata bruk.

För ditt eller din familjs privata bruk.

Behöver jag betala någon avgift för tobaken?

Ja, du måste betala svensk tobaksskatt.

Ja, du måste betala tull, moms och svensk tobaksskatt.

 

Uppdaterad: 2018-10-03


4000