Tullverket

När något gått snett

Ibland går något snett när du har beställt en vara. Kanske är det fel på varan, kanske har du betalat för mycket eller för lite i tulldeklarationen eller kanske har ditt paket inte kommit fram över huvudtaget?

Om du har betalat för mycket ska du ansöka om återbetalning eller eftergift inom tre år från den dag du fick veta hur mycket du skulle betala. Har du betalat för lite begär du en ändring av deklarationen inom tre år från den dag vi godtog din tulldeklaration och begär att få betala rätt belopp. Om du returnerar en vara som du beställt över internet ska du ansöka om återbetalning inom 90 dagar från den dag vi godtog din tulldeklaration.

När du har beställt en vara

Om du har beställt en vara via internet är det du eller det transportföretag som fraktar varan som ska ansöka om att få ändra beslutet om tull och andra avgifter.

  1. Om du har hämtat ut din vara eller fått den levererad av ett transportföretag ska du själv begära ändring.
  2. Om du inte har hämtat ut din vara ska transportföretaget begära ändringen.

Så här ansöker du om att få ändra beslutet om tull och andra avgifter

Du ansöker genom att skriva ett brev till Tullverket och berätta vad som är fel.

Bifoga följande handlingar:

  1. Tull-id (den kombination av två eller tre bokstäver och sju eller åtta siffror som du hittar på fakturan från transportföretaget som har fraktat din vara)
  2. Kontoutdrag (från Paypal eller från ditt bankkonto) som visar vad du har betalat för varan
  3. Bankuppgifter (kontoinnehavare, bank, clearingnummer och kontonummer)

Returnera varan

Om du vill returnera en vara som du har köpt på nätet ska du göra det inom 3 månader från den dag då Tullverket tog emot din tulldeklaration. Du ska skicka in en begäran om återbetalning och bifoga tull-id samt en kreditnota eller ett annat bevis på att varan har returnerats. Tullverket kan då ogiltigförklara tulldeklarationen och betala tillbaka tull, moms och eventuellt andra skatter till dig.

Du väljer att skicka in din begäran om återbetalning via e-post eller som ett vanligt brev.

E-postadress:
omprovning@tullverket.se

Postadress:
Tullverket
Box 12 854
112 98 Stockholm

Ny vara som ersättning

Om du får en ny vara som ersättning för en tidigare vara, kommer du behöva betala tull och moms för den också. Du kan ansöka om att få den tull och momsen återbetald.

  1. Returnera den ursprungliga varan till avsändaren.
  2. Skicka ett brev till oss (adressen ser du ovan) där du ansöker om återbetalning av tull och moms. I brevet ska du bifoga bevis på att varan har returnerats, till exempel en kreditnota eller annat dokument som visar att mottagaren har godtagit returen.

Oförtullad vara

Om du har köpt en vara och upptäcker att det företag som har transporterat varan inte har tagit betalt för tull, moms och eventuellt andra avgifter behöver du meddela Tullverket att du har tagit emot en så kallad oförtullad vara.


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-07-13