Tullverket

Tull- och momsfrihet för dig som ska studera

Du som flyttar till Sverige på grund av studier kan beviljas tull- och momsfrihet för vissa varor om de tillhör dig och är avsedda för ditt personliga bruk under studietiden. Du ska vara inskriven vid skola eller universitet för heltidsstudier.

Exempel på varor som du får ta med dig tull- och momsfritt är

  • begagnade möbler, i den omfattning som behövs för att möblera ett studentrum
  • föremål som du behöver för dina studier, exempelvis dator
  • handdukar, sängkläder
  • kläder.

När du begär tull- och momsfrihet ska du lämna en skriftlig uppgift om att omständigheterna är sådana som kan medföra det. Det finns ingen blankett för den skriftliga uppgiften utan på ett separat papper lämnar du information om dina studier och de varor du söker tull- och momsfrihet för.

Dokument som ska bifogas till importdeklarationen

  • Skriftlig uppgift om att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet. Kod 402U.

Så ansöker du om tull- och momsfrihet

Du ansöker om tull- och momsfrihet genom att göra en importdeklarationen på blanketten Enhetsdokument.

Ladda ner blanketten Enhetsdokument Word.
Ladda ner blanketten Enhetsdokument PDF.

I din importdeklaration behöver du fylla i följande fält och koder:

1. Deklaration

I första delfältet skriver du "EU" om du flyttar från ett EFTA-land (Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz). Skriv "IM" om du flyttar från ett annat land än ett EFTA-land.

I andra delfältet skriver du "A".

2. Avsändare/Exportör

Skriv ditt fullständiga namn och adress.

5. Varuposter

Skriv det totala antalet varuposter i deklarationen; det ska motsvara det antal du skriver i fält 33.

8. Mottagare

Skriv mottagarens fullständiga namn och adress. Under "Nr" ska du skriva ett identitetsnummer som består av en landskod, vanligtvis SE, personnummer och tilläggssiffror. För svenska privatpersoner är tilläggssiffrorna 00. Ett svenskt identitetsnummer kan alltså se ut så här: SE123456123400.

För sändningar som är värda över 10 000 kronor fyller du i landskod och personnummer. För sändningar som är värda under 10 000 kronor kan du skriva nollor istället för personnummer.

Leta reda på rätt landskod i en förteckning över landkoder.
I menyn väljer du Kodförteckning, Sök koder, under Kodtyp, välj länder och regioner.

14. Deklarant/Ombud

Om du själv är deklarant skriver du "[1] Mottagare".

15. a) Avsändnings-/Exportland, kod

Skriv bokstavskoden för avsändningslandet, till exempel "US" för USA.

24. Transaktionens art

Skriv koden "9".

30. Godsets förvaringsplats

Skriv en godslokalkod. En godslokalkod består av tre bokstäver och talar om på vilket lager varorna finns. Om du är osäker på godslokalkoden kan du fråga lagerinnehavaren.

31. Kolli och varubeskrivning

Märken och nummer – Containernummer - Antal och slag:

  • Skriv antal kolli, alltså hur många kollin din sändning består av. Skilj på emballerade varor och oemballerade varor.
  • Beskriv godsmärkningen, det vill säga hur kollina är märkta.
  • Skriv kollislag, alltså hur varorna är förpackade, till exempel "CT" för kartong och "CS" för låda.

33. Varukod

Skriv koden "9919 00 00 30".

Varor som omfattas av förbud eller restriktioner ska deklareras på sina respektive varukoder i kapitel 1-97. 

36. Förmånskod

Skriv koden "100".

37. Förfarande

I det andra delfältet skriver du koden "C06".

38. Nettovikt

Skriv nettovikten uttryckt i hela kilo för de varor som är upptagna i fält 31.

44. Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Ange koden för de dokument som du bifogar till importdeklarationen.

  • För en skriftlig uppgift på att du ska studera skriver du kod "402U".

46. Statistiskt värde

Skriv sändningens statistiska värde i svenska kronor. Det vill säga totalbeloppet för varans värde plus frakt och försäkring. 

48. Uppskjuten betalning

Skriv "Kontant".

54. Ort och datum, Deklarantens/ombudets underskrift och namn

Skriv ort och datum. Underteckna handlingen i original och skriv ett namnförtydligande.

Uppdaterad: 2019-11-25


4000