Tullverket

När du borde ha betalat, men inte behövde

Att inte anmäla eller deklarera varor som importeras till Sverige är olagligt och kan vara ett brott enligt smugglingslagen.

De flesta i Sverige hanterar varuimporten korrekt, men av olika anledningar kan en import vara odeklarerad, exempelvis för att transportföretaget som ombesörjt transporten åt dig, av någon anledning inte upprättat en tulldeklaration till Tullverket. En importerad vara som inte anmäls eller deklareras räknas som en oförtullad vara. 

När du får hem varor som du beställt till exempel via internet, brukar transportföretaget, exempelvis Postnord eller något kurirföretag, göra tulldeklarationen åt dig. När du hämtar ut varorna betalar du tull och andra avgifter till transportföretaget som har gjort din tulldeklaration.

Om du fått din vara och därefter inser att sändningen inte deklarerats till Tullverket, måste du meddela oss att du har tagit emot en oförtullad vara. Samma regler gäller oavsett om du importerar som privatperson eller företag.

Kontakta Tullverket

Kontakta Tullverket för att anmäla oförtullade varor. De uppgifter som vi behöver för att kunna fatta ett korrekt tulltaxeringsbeslut framgår av blanketten Enhetsdokument.

Ladda ner blanketten Enhetsdokument Word.

Ladda ner blanketten Enhetsdokument PDF.

Presentera också styrkande handlingar för sändningen. Med styrkande handlingar menas de dokument, till exempel fakturor och fraktsedlar, som styrker dina uppgifter. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om vem som har ansvarat för transporten.

Du skickar in underlaget till:

Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-01-11