Tullverket

Allmänt om avgifter

När du handlar en vara från ett annat land behöver du ibland betala avgifter som tull, moms och eventuellt andra skatter och avgifter.

Import eller införsel – vilket land handlar du varan från?

Import kallas det när du tar in en vara till EU (Sverige) från ett land utanför EU. När varan kommer till Sverige ska den anmälas (deklareras) till Tullverket och du ska betala tull, moms och eventuellt andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala i tull, moms och eventuellt andra skatter beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

När du tar in en vara till Sverige från ett land inom EU, räknas det som så kallad införsel. Varor som du tar med från annat EU-land omfattas huvudsakligen av principen om fri rörlighet för varor inom EU:s inre marknad. Det betyder att du inte behöver betala tull, moms eller några andra skatter för varan. Det finns vissa undantag från denna princip. Undantag gäller för varor med särskilda regler som förbud eller restriktioner.

Läs mer om varor med särskilda regler.

Vilka avgifter kan du behöva betala?

Tull

Hur stor tullavgiften blir beror på vad det är för slags vara, vad den kostar och från vilket land den kommer. Vissa varor har ingen tullavgift alls medan andra kan ha upp till 20 procent i tullavgift. Tullavgiften beräknas på inköpspris och fraktkostnad.

Tullavgiften är densamma i hela EU, och tumregeln är att du ska betala tull om försändelsen innehåller varor med ett sammanlagt värde av mer än 1 500 kronor.

Moms

Momsen är 25 procent på alla varor förutom livsmedel där den är 12 procent och trycksaker där den är 6 procent. Momsen beräknas på inköpspris, fraktkostnad och tullavgift.

Du behöver alltid betala moms, oavsett värdet på din vara.

Skatter

De skatter, så kallade punktskatter, som kan bli aktuella när du handlar en vara på internet är alkoholskatt, energiskatt (inkl. koldioxid- och svavelskatt), reklamskatt och tobaksskatt.

Punktskatt ska du betala för varor som importeras från ett område som ligger utanför EU:s skatteområde.

Sök mer information om EU:s punktskatteområde hos Skatteverket .

Andra avgifter

Förutom tull, moms och eventuellt andra skatter behöver du även betala transportföretagets avgift för att göra tulldeklarationen åt dig, en så kallad importtulldeklarationsavgift. Du betalar samtliga avgifter i samband med att du hämtar ut ditt paket.

Så här räknar du ut varans totala pris


Du vill köpa några mobiltelefonskal i plast från Kina. Det totala priset som du ser när du gör beställningen är 1 600 kr. Du behöver räkna med nedanstående kostnader:

Frakt och försäkring: 50 kr
Tull på 6,5 %: 1 650 x 6,5 % = 107 kr
Moms på 25 %: (1 650 + 107) x 25 % = 439 kr
Importtulldeklarationsavgift: 125 kr

Totalt: (1 600 + 50 + 107 + 439 + 125) = 2 321 kr

Det totala priset för mobiltelefonskalet är alltså 2 321 kronor.

Ta hjälp av Avgiftsguiden för att räkna ut vad din vara kommer att kosta .


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-05-10