Tullverket

Aktuellt

Det som i nätbutiken såg så billig ut kan bli bra mycket dyrare än du tänkt. Om du handlar från sajter som är registrerade utanför EU eller som skickar sina varor från länder utanför EU så kan de avgifter som tillkommer göra ditt fynd betydligt dyrare än vad det först verkade vara.

  • 2018-01-08

    Tullverkets lägesbild av organiserad brottslighet 2017

    Rapporten Lägesbild organiserad brottslighet 2017 beskriver den organiserade brottslighet som Tullverket har att bekämpa. Målsättningen är att den ska bidra som beslutsunderlag för Tullverkets långsiktiga inriktning av brottsbekämpningens verksamhet.
  • 2017-11-16

    Ny lägesbild om organiserad brottslighet

    Fortsatta utmaningar i utsatta områden med synlig kriminalitet, indikationer på brott mot väldfärdssystemet och felaktigheter rörande folkbokföringen. Det är några av slutsatserna av den myndighetsgemensamma lägesbilden om organiserad brottslighet.